Uitkomsten en aanbevelingen Expertmeeting Overgang maandag 17 oktober 2016, ministerie van VWS te Den Haag

 

Aanleiding

De overgang heeft een grote impact op het leven en welzijn van de vrouw en haar naaste omgeving. In deze levensfase hebben veel vrouwen kinderen in de puberteit en daarnaast de zorg voor ouderen. De meeste vrouwen tussen 45 en 60 jaar werken. Dat is een groot goed, maar het ziekteverzuim onder die vrouwen is groot.

Vrouwen krijgen klachten die ze niet herkennen en melden zich ziek terwijl ze dat niet zijn, omdat kennis, de juiste begeleiding en benadering ontbreken. Ook worden klachten vaak niet besproken, omdat 'deze levensfase er nu eenmaal bij hoort en vanzelf overgaat’.

Om vrouwen in deze levensfase te helpen het beste uit zichzelf te halen, zullen ze in eerste instantie zelf meer bewust moeten worden van de overgang. Het is belangrijk dat ze het onderwerp bespreekbaar maken en stappen kunnen zetten die in deze fase bij hen passen.

Centrale vraag: wat is de rol hierbij van de huisarts, de bedrijfsarts, de zorgverzekeraar, de werkgever, de overheid?

 

Aanwezigen

Gynaecologen, huisartsen, cardiologen, bedrijfsartsen, verpleegkundig overgangsconsulenten, voedingsdeskundigen, psychotherapeuten, seksuologen, psychologen, HR professionals, leidinggevenden, VWS vertegenwoordigers, verzekeraars en andere geïnteresseerden (95 pers.)

 

Sprekers

Betty Visker van Heuven van Staereling van Studio Vrouw deed de introductie en leidde de bijeenkomst.

 

Na het welkom van de heer Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS, sprak de minister van VWS, Edith Schippers een videoboodschap uit.

 

Columnisten

Dorenda van Dijken (gynaecoloog OLVG West te Amsterdam en voorzitter Dutch Menopause Society) verwonderde zich over het gebrek aan kennis van vrouwen, terwijl er de laatste jaren toch meer over wordt gecommuniceerd. Volgens haar lost kennis veel op en is het van belang meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van de behandeling van klachten, zoals hormoontherapie. Ze pleit voor een App met algemene informatie over de overgang.

 

Barbara Havenith (gynaecoloog, orthomoleculair arts Vrouwenpoli Boxmeer) gaf aan dat ook de artsen die vrouwen raadplegen de overgangsproblematiek niet of onvoldoende herkennen. En oplossingen die worden aangedragen getuigen ook niet van hormonale kennis. Er is volgens haar veel winst te behalen met voorlichting. Ook de overheid kan bijdragen aan het verbeteren van zorg rondom de overgang door bijvoorbeeld de keuze van gezonde voeding en gezond gedrag te stimuleren en de consults in de basispolis op te nemen.

 

Jacqueline Prins (directeur Emancipatie ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) benoemde de overgang een lastig thema; een onzichtbaar onderwerp. Een taboe dat vrouwen belemmert op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg. Ze deed een oproep aan vrouwen in de overgang om ‘uit de kast te komen’ voor een verbeterd welzijn en een sterkere arbeidspositie van alle vrouwen.

 

Uit de gedachtewisselingen onder leiding van het vakpanel bestaande uit

 • Ruben van Coevorden, huisarts te Amsterdam
 • Ans Merens, wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Ebel Molenaar, verpleegkundig overgangsconsulent
 • Rena de Roos, bedrijfsarts ArboNed en
 • Hedwig Vos, huisarts te Den Haag en lid RvT Nederlands Huisartsen Genootschap

kwamen onder meer de volgende conclusies/suggesties:

 

Uitkomsten en aanbevelingen

De algemene opvatting was dat een bijeenkomst over de overgang in deze samenstelling nuttig en zinvol is.

 

Hieruit kan een platform worden samengesteld, waaraan alle betrokken partijen deelnemen en waar alle relevante informatie over dit dossier samenkomt, waar versnipperde kennis en nieuwe kennis wordt gecoördineerd en gebundeld.

 

Vanuit dit platform kunnen onder meer de volgende acties wordt ingezet cq activiteiten worden georganiseerd:

 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven, wellicht in aansluiting op de kennisagenda Gender en Gezondheid;
 • Onderzoek (SCP | OCW, VWS en SZW)) over de impact van de overgang in het kader van de arbeidsparticipatie, arbeidsduur en arbeidspotentieel;
 • Deelname aan verschillende programma’s over o.m. gender en gezondheid, preventie en gezondheid, vrouwenemancipatie en duurzame inzetbaarheid;
 • Werkgevers: meer begrip door voorlichting;
 • Scholing/voorlichtig huisartsen, bedrijfsartsen;
 • Gebruik van vragenlijst (Greene Climacteric Scale) door huisartsen en bedrijfsartsen;
 • Consult opnemen in basispakket zorgverzekeringen;
 • Opzetten telefonische hulplijn (Korrelatie);
 • Accreditatie van diverse bijeenkomsten, waarmee scholing en aanwezigheid wordt gestimuleerd;
 • Levensloopvoorlichting op scholen;
 • App met meer voorlichting – AWVN App;
 • Politieke inbreng stimuleren;
 • Opleiding doktersassistenten en praktijkondersteuners;
 • Lokale allianties (vanuit de huisartsen);
 • Benoemen rolmodellen, ambassadeurs;
 • Meer info op TV.

 

Om te beginnen, hebben alle aanwezigen de volgende dag, dinsdag 18 oktober (= International Menopause Day) tweets, berichten op Facebook of minimaal 5 e-mails over de overgang verstuurd.